Jaunumi

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izsludinājusi iepirkumu:Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektā "Kalpaka laukuma pārbūve". Ar nolikumu var iepazīties šeit: http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi/buvprojekta-izstrade-un-autoruzraudzibas-veiksana-objekta-kalpaka-laukuma-parbuve-0
Mēs visi vēlamies dzīvot ērtā vidē, glītās, drošās un ekonomiski apsaimniekojamās ēkās. Lai šo pasūtītāju sapni piepildītu, būvniecības nozarei nākas saskarties ar lieliem izaicinājumiem, tostarp speciālisti nemitīgi lauza galvas par to, kā padarīt būvju tapšanu labāku un efektīvāku.   Nozares aktualitātes, attīstības tendences, riski un konkrētas problēmas plaši tiks apspriestas…
Cēsu novada pašvaldība izsludina metu konkursu "Vienības laukuma, Cēsīs, pārbūves ieceres izstrāde". Konkursa mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu publiskās ārtelpas un tās objektu izveidošanu Vienības laukumā, veidojot to kā unikālu pilsētvides objektu un radot augstas estētiskās kvalitātes pilsētas centrālo laukumu. Tajā jābūt prasmīgi iekļautiem īpašiem mākslinieciskiem, arhitektoniskiem un ainavas elementiem, kas…
Olaines novada pašvaldība izsludina atklātu ideju konkursu "Līdumu karjera pastaigas takas un atpūtas vietu izveides koncepcija" un līdz pat 15. septembrim aicina iesniegt skices, kā Līdumu karjera teritoriju padarīt pievilcīgāku tās apmeklētājiem. Skiču konkursa mērķis ir iegūt konceptuāli atbilstošāko, labāko un oriģinālāko ideju, kas ietvertu racionālus, drošus un praktiskus risinājumus…
Jelgavā noris smilšu, ledus, koka, metāla un šamota skulptūru festivāli. Šogad to pulku papildināja dārza mākslas darbi. Konkursu izsludinājām pagājušā gada rudenī. Nosaucām par dārza dizaina metu konkursu ar plašu tēmu «Vides mozaīka». Mērķis bija iegūt individuālus, oriģinālus un kvalitatīvus dārza dizaina metu priekšlikumus ko realizēt pilsētvidē. Atsaucība bija ļoti…
Būsim pagodināti, ja piedalīsieties metu konkursos "Daudzdzīvokļu namu pagalmu atjaunošana Skultē" un "Daudzdzīvokļu namu pagalmu atjaunošana Jaunmārupē". Piedāvājumu var sagatavot gan vienam, gan abiem ciemiem. Konkursa mērķis ir uzlabot kopējo dzīves vidi ciemos, veidojot to iedzīvotājiem draudzīgu, patīkamu, harmonisku un mūsdienu laikmetam atbilstošu! Darbu iesniegšana līdz 20.06.2016. plkst.11.oo. Metu konkursa…
Šogad ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas studentu diplomprojektu aizstāvēšana notiks 31.maijā un 1.jūnijā Valdekas pilī no plkst. 9:00   Diplomprojektu tēmas un aizstāvēšanas secību skatīt pielikumā.
Absolventu salidojums 2016. gada 4. jūnijs Aicinām visus skolas absolventus, skolotājus un darbiniekus tikties Bulduru Dārzkopības vidusskolas salidojumā! Programma: Līdz 11:30  Reģistrēšanās Tikšanās, pastaigas, iekārtošanās klasēs 12:00 –14:00 Svinīgais pasākums Zālē. Uzrunas, vēlējumi, atskaites, atzinības, Pētera Dindoņa balvas pasniegšana 14:00… Fotografēšanās, puķu dobju, siltumnīcas, parka, muzeja apskate 15:00… Siltas pusdienas…
Esat laipni aicināti piedalīties 1. AINAVU ARHITEKTU PLENĒRĀ BAUSKĀ, kas norisināsies 24. maijā un 7. jūnijā. Plenēra mērķis ir izvērtēt Bauskas pilsētvides reprezentatīvo ainavtelpu esošo situāciju un iegūt piecu publiskās ārtelpas objektu teritoriju attīstības risinājumus Bauskas pilsētas ainavas identitātes stiprināšanai, pozitīvā tēla veidošanai un vides pieejamības veicināšanai. Plenēra 1. diena…
2016.gada 26.aprīlī Rīgā, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā un 27.aprīlī            Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauku inženieru fakultātē noslēgsies atklātās vieslekcijas “Klimata izmaiņas, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana”. Biedrības “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (LASA) un Norvēģijas Gaisa izpētes institūta (NILU – Norwegian Institute for Air Research) eksperti…
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 Nākamā > Beigas >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

BIEDRIEM