Eiropas Padomes Ainavu balvu

02.03.2016.

Aicinām piedalīties Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta organizētajā konkursā „Eiropas Padomes Ainavu balva” (turpmāk - konkurss), kas Latvijā tiek izsludināts ceturto reizi. Konkursa mērķis ir noteikt veiksmīgi īstenotus projektus/iniciatīvas ar reāli uztveramu ieguldījumu ainavu aizsardzībā, pārvaldībā un/vai plānošanā (piemēram, rekultivācijas, labiekārtojuma projekti, ar sabiedrības līdzdalību īstenoti ainavu plāni), kas kalpotu par piemēru ainavu kvalitātes uzlabošanai Eiropas ainavu konvencijas dalībvalstu teritorijās.

Tā kā no katras valsts konkursam drīkst pieteikt vienu kandidatūru, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - ministrija) organizē nacionālo atlasi, kuras ietvaros starpministriju komisija izvērtēs Latvijas kandidātu iesniegtos pieteikumus. Ar konkursa pieteikumiem būs iespējams iepazīties arī ministrijas tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv.

Lai piedalītos Latvijas kandidātu atlasē, aicinām:

-          angļu vai franču valodā sagatavot pieteikumu konkursam, aizpildot pievienoto pieteikuma veidlapu un pievienojot pielikumus;

-          pieteikuma veidlapu un pielikumus elektroniskā formātā (kompaktdiskā) ar norādi „Ainavu balva” iesniegt personīgi  vai pa pastu ministrijā, Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494 līdz 2016. gada 1.jūnijam (pasta zīmogs).

Lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar konkursa nolikumu pieteiktajam projektam ir jābūt pabeigtam un publiski pieejamam vismaz trīs gadus pirms tā pieteikšanas konkursam. Tā kā Latvijas pieteikums konkursam tiks nosūtīts 2016.gada decembrī, pieteiktajam projektam ir jābūt pabeigtam līdz 2013.gada 30.novembrim.

Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, kā arī informācija par 2014.gada nacionālo atlasi ir pieejama ministrijas tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv sadaļā Darbības jomas/Teritorijas attīstības plānošana /Ainavu politika/ http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/ain_pol/eiropas_padomes_ainavu_balva/?doc=18320?

Informējam, ka 2014.gadā konkursa nacionālajā atlasē piedalījās Cēsu, Jēkabpils, Ventspils un Kuldīgas pašvaldības. Tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas mērogā ieguva Kuldīgas novada projekts “Kuldīga, pilsēta Ventas ielejā – unikālās ainavas saglabāšana nākamajām paaudzēm”, kuru atzinīgi novērtēja arī konkursa žūrija. Pārskats par visiem konkursam iesniegtajiem projektiem Eiropas līmenī ir pieejams Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta tīmekļa vietnē: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f2998.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta vecāko eksperti Daci Grantu pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu vai tālruni 6702655367026553 .

Pielikumā:

1. Konkursa „Eiropas Padomes Ainavu balva” nolikums uz 5 lapaspusēm

(datne Konkursa_EPAB_nolikums_101212.doc);

2. Konkursa „Eiropas Padomes Ainavu balva” pieteikuma veidlapa uz 8 lapaspusēm

(datne Konkursa_EPAB_veidlapa_2902201629022016.doc).

 

 

Ar cieņu,

valsts sekretāra vietnieces vietā –

Pašvaldību departamenta direktors

A. Draudiņš

 

D. Granta 6702655367026553

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

 

BIEDRIEM