Aprīlis – starptautiskais ainavu arhitektūras mēnesis! Jelgava 2016

30.03.2016.

Pavasaris ir atdzimšanas laiks, kas vislabāk raksturo ainavu arhitekta profesiju un sūtību. Visā pasaulē apvienojoties Amerikas un Vispasaules ainavu arhitektu federācijām aprīļa mēnesis ir atzīts kā starptautiskais ainavu arhitektūras mēnesis. Arī Latvijā esam uzsākuši šo skaisto tradīciju, un šogad plānojām to turpināt – pasludinot aprīli par ainavu arhitektūras mēnesi un rīkojot dažādas aktivitātes gan profesionāliem ainavu arhitektiem, gan studentiem. Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Vides un būvzinātņu fakultātes, Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras un Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības vārdā aicinām Jūs piedalīties mūsu pasākumos ar mērķi – izglītoties, radoši izpausties, dalīties pieredzē.  Šī gada tematika – “BĒRNI un AINAVA”. Kopumā esam ieplānojuši četrus dažādus pasākumus:

1.aprīlis – mākslas performance un vides objektu tapšana “BĒRNĪBA” Valdekas pils parkā (sākums plkst. 10.00. Var ierasties ar bērniem). Pasākumu organizē docente Dr.arch. Una Īle un docente Dr.arch. Madara Markova

8.aprīlis – ekskursiju tūre studentiem pa Jelgavas novada bērnu dārziem. Autobuss no VBF fakultātes (Akadēmijas iela 19 plks.9.00) pasākumu organizē profesore Dr.arch. Aija Ziemeļniece

15.aprīlis – praktiskā konference “BĒRNI AINAVĀ” gan profesionāliem ainavu arhitektiem, gan citiem nozares speciālistiem, gan arī studentiem. Aicināti visi interesenti. Konference notiks Vides un būvzinātņu fakultātes Bušmaņa auditorijā (zālē) Akadēmijas ielā 19. Konferences sākums plkst. 9.00. Konferenci organizē lektore Mg.arch. Kristīne Vugule un docente Dr.arch. Natalija Ņitavska

22.aprīlis – studentu plenērs Jaunmārupē “Ūdens rotaļas” sadarbībā ar Mārupes novada Domi. Plenēru organizē Mārupes Labiekārtošanas dienests un docente Dr.arch. Natālija Ņitavska

BIEDRIEM