Atklātās vieslekcijas “Klimata izmaiņas, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana”

21.04.2016.

2016.gada 26.aprīlī Rīgā, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā un 27.aprīlī            Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauku inženieru fakultātē noslēgsies atklātās vieslekcijas “Klimata izmaiņas, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana”.

Biedrības “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (LASA) un Norvēģijas Gaisa izpētes institūta (NILU – Norwegian Institute for Air Research) eksperti aicina uz noslēguma lekcijām “Klimata izmaiņas, ko rada antropogēnie procesi - atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana”:

1)      š.g. 26. aprīlī Rīgā, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, 107.telpā no plkst.13.00 līdz 17.30        un

2)      š.g. 27. aprīlī Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Lauku inženieru fakultātē, Akadēmijas ielā 19, 117.auditorijā no plkst.11.00 līdz 15.30.

Lekciju mērķis ir informēt sabiedrību un veicināt tās izpratni un zināšanas par klimata izmaiņām, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana, un iespējām samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Lekcijas veidotas pēc projekta ietvaros izstrādātās mācību grāmatas - ūdenssaimniecības un atkritumsaimniecības profesionālās pilnveides izglītības programmas mācību moduļa par klimata izmaiņām, ko rada antropogēnie procesi - atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana.

Lai sekmīgāk iepazīstinātu mērķauditoriju ar aplūkotajām tēmām, grāmatas autori uzstāsies atklātās vieslekcijās Latvijas Universitātē un Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kurās apkopotas deviņas tēmas par atkritumu saimniecības nozari un klimata pārmaiņu atslogošanas iespējām:

  • Ievads par klimata mainību.
  • Klimatu ietekmējošie faktori un tā mainības sinoptiskie procesi Latvijā, to ietekme uz atkritumu apsaimniekošanu.
  • Klimata mainība – ietekmes, mazināšana un adaptācija
  • Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas Latvijā.
  • Transporta izmantošana atkritumu loģistikas realizācijā un transporta loģistika pilsētā.
  • Atkritumu pārstrādes un apglabāšanas procesu ietekme uz SEG emisijām.
  • Biotehnoloģiskie procesi un to ietekme uz SEG emisijām.
  • Lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenti atkritumu saimniecībā.
  • Vides tehnoloģijas piesārņotu vietu rekultivācija (video prezentācija).

 

Savukārt š.g. februārī Daugavpils Universitātē un Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijā, un martā Liepājas Universitātē un Ventspils Augstskolā, vieslekcijas jau sekmīgi noritēja.

Prof. Jozefs M. Pacina (Jozef M. Pacyna) no NILU – Norvēģijas Gaisa izpētes institūta vērš uzmanību: “Liels apjoms zinātnisku pētījumu un pierādījumu liecina par to, ka nesenās klimata pārmaiņas nevar tikt izskaidrotas tikai ar dabas procesiem, kaut arī par to vēl tiek diskutēts. Vides mērījumi, piemēram, tādi kā ledus sega, koku gredzeni, ledāju garumi, ziedputekšņi un okeānu sedimenti liecina, ka antropogēnās SEG emisijas kopš pirmsindustriālās ēras ir radījušas palielinātas oglekļa dioksīda (CO2), metāna (CH4) un slāpekļa oksīda (N2O) koncentrācijas atmosfērā. Šīs gāzes absorbē enerģiju, tādejādi samazinot vai novēršot siltuma nonākšanu kosmosā. Liela daļa šo emisiju (apm. 40%) paliek atmosfērā, kamēr pārējā daļa nepaliek atmosfērā, bet uzkrājas uz Zemes teritorijām (augos un augsnē) un okeānos.  Pieaugot emisijām, palielinās klimata pārmaiņas un arī vides problemātika, tāpēc tas skar ikvienu pasaules iedzīvotāju.”

 

“Emisiju samazināšana atkritumu saimniecības sektorā ir iespējama – taču tam nepieciešama sabiedrības domāšanas maiņa un izpratne, ka atkritumi ir resurss, lai mērķtiecīgi ieguldītu investīcijas pakalpojumos, kuros atkritumi materiālu, produktu vai enerģijas veidā atgriežas ekonomikas apritē. Projekta ietvaros izstrādātais mācību materiāls sniedz skaidrojumu par klimata pārmaiņām un kādas tehnoloģijas atkritumu saimniecības nozarē izvēlēties, lai mazinātu ietekmi uz vidi”, tā LASA valdes priekšsēdētāja Rūta Bendere.

Projektu „Sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšana par klimata izmaiņām, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana” (Nr. 2/EEZLV02/14/GS/046/008) finansē EEZ finanšu instruments. Vairāk informācijas www.eeagrants.org

Reģistrācijas vieslekcijām, papildus informācija par projektu un mācību materiālu vietnē: http://wastetosave.eu/macibu-materials/

 

Pasākuma noslēgumā dalībnieki saņems apliecinājumu par dalību vieslekcijās “Klimata izmaiņas, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana”.

 

Par LASA

LASA ir profesionāla, neatkarīga, bezpeļņas, brīvprātīga organizācija, kas darbojas sabiedrības interesēs un sekmē profesionālas atkritumu saimniecības nozares attīstību. Darbības mērķis ir veicināt apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanu un tās sakārtošanu. LASA ir dibināta 1994. gadā un apvieno 58 biedrus - 29 juridiskās personas un 29 fiziskas personas.

BIEDRIEM