Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas studentu diplomprojektu aizstāvēšana

18.05.2016.

Šogad ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas studentu diplomprojektu aizstāvēšana notiks 31.maijā un 1.jūnijā Valdekas pilī no plkst. 9:00

 

Diplomprojektu tēmas un aizstāvēšanas secību skatīt pielikumā.

BIEDRIEM