Metu konkursi Mārupes novadā!

30.05.2016.

Būsim pagodināti, ja piedalīsieties metu konkursos "Daudzdzīvokļu namu pagalmu atjaunošana Skultē" un "Daudzdzīvokļu namu pagalmu atjaunošana Jaunmārupē". Piedāvājumu var sagatavot gan vienam, gan abiem ciemiem. Konkursa mērķis ir uzlabot kopējo dzīves vidi ciemos, veidojot to iedzīvotājiem draudzīgu, patīkamu, harmonisku un mūsdienu laikmetam atbilstošu!

Darbu iesniegšana līdz 20.06.2016. plkst.11.oo.

Metu konkursa nolikumu skatīt Mārupes novada pašvaldības mājas lapā: http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-2016/

BIEDRIEM