Publiskais iepirkums Jēkabpils pilsētā

22.09.2016.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izsludinājusi iepirkumu:
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektā "Kalpaka
laukuma pārbūve".

Ar nolikumu var iepazīties šeit: http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi/buvprojekta-izstrade-un-autoruzraudzibas-veiksana-objekta-kalpaka-laukuma-parbuve-0

BIEDRIEM