EKMD Ainavu semināra Turaida rezolūcija

01.11.2016.

Ir apstiprināta un izplatīta semināra KULTŪRVĒSTURISKĀ
AINAVA LATVIJĀ gala rezolūcija - skatīt pilikumā.

BIEDRIEM