Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros

24.07.2017.

Iepirkums ID Nr.JPD 2017/80 "Būvprojekta „Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros" izstrāde un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzība" pašvaldības mājas lapā ir publicēts 19.07.17., pieejams - https://www.jurmala.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/872-buvprojekta-pilsetas-atputas-parka-un-jauniesu-majas-izveide-kauguros-izstrade-un-ta-realizacija-veicamo-buvdarbu-autoruzraudziba/.

BIEDRIEM