LAAB

 

Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība (LAAB), dibināta 1995.gada 25.novembrī. Dibināšanas brīdī LAAB bija 62 biedri. Šobrīd LAAB apvieno ap 120 biedru – dažādu profesiju un vecumu cilvēkus, kurus vieno interese par ainavu arhitektūru un tai saistītām nozarēm. LAAB izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no astoņiem valdes locekļiem, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs. Valdi ievēl biedru kopsapulcē. Ikdienas darbu veic biedrības valde. LAAB naudas līdzekļus veido biedru naudas un privātpersonu un organizāciju ziedojumi.

 

1996.gadā LAAB iestājas Starptautiskajā ainavu arhitektu federācijā (IFLA).

Kopš 2006. gada biedrība regulāri pārstāvēta Eiropas ainavu arhitektūras federācijā (EFLA) kā novērotājs.

2009.gada novembrī LAAB piešķirts EFLA pagaidu biedra statuss, bet 2011.gada novembrī Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība kļuvusi par pilntiesīgu EFLA biedru.

 

Par Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības priekšsēdētājām kopš dibināšanas bijušas: Daiga Veinberga (2010.-2013., 2005.-2007.), Anita Neilande (2007.-2010., 1999.-2005.) un Inese Grundule (1995.-1999.).

Kopš 2013.gada pavasara biedrības priekšsēdētājs ir Jānis Lediņš.

 

Biedrības galvenie izvirzītie mēŗķi ir:

  • veicināt un attīstīt zināšanas, tehnisko lietpratību un atbildību ainavu arhitektūras profesionālajā darbībā;
  • pulcināt Latvijā strādājošos ainavu arhitektus, ainavu arhitektūras studentus un saistītās nozarēs strādājošus speciālistus, lai rosinātu, uzturētu un tālāk izkoptu Latvijas ainavu arhitektūras tradīcijas;
  • publicēt Latvijas ainavu arhitektūras sasniegumus un iestāties par speciālistu autortiesībām;
  • sadarboties ar citām organizācijām Latvijā un pasaulē.


LAAB darbojas saskaņā ar tās statūtiem.

BIEDRIEM