LAAA (LAAB)

Latvijas Ainavu arhitektu asociācija (LAAA), dibināta 1995.gada 25.novembrī, kā Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība (LAAB), Latvijas Uzņēmumu reģistrā ierakstīta 1995.gada 06.decembrī. Dibināšanas brīdī LAAB bija 62 biedri. Šobrīd LAAA apvieno ap 110 biedru – dažādu profesiju un vecumu cilvēkus, kurus vieno interese par ainavu arhitektūru un tai saistītām nozarēm. LAAA izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no astoņiem valdes locekļiem, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs. Valdi ievēl biedru kopsapulcē. Ikdienas darbu veic biedrības valde. LAAA naudas līdzekļus veido biedru naudas un privātpersonu un organizāciju ziedojumi.

1996.gadā LAAB iestājas IFLA (International Federation of Landscape Architects - Starptautiskā ainavu arhitektu federācija,).

Kopš 2006. gada biedrība regulāri pārstāvēta EFLA (European Federation of Landscape Architects – Eiropas ainavu arhitektu federācija, kas ar nosaukumu European Foundation for Landscape Architecture – Eiropas ainavu arhitektu nodibinājums - dibināta 1948.g. Beļģijā) kā novērotājs.

2009.gada novembrī LAAB piešķirts EFLA pagaidu biedra statuss, bet 2011.gada novembrī Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība kļuvusi par pilntiesīgu EFLA biedru. Kopš 2014.g. EFLA apvienojās ar Starptautisko ainavu arhitektu federāciju, un kopš tā laika LAAB ir pilntiesīgs IFLA biedrs, IFLA Europe reģionā.

Kopš 2014.gada augusta biedrība kļuvusi par CIVILSCAPE asociēto biedru.

2018.gada 2.februārī ar 32.kopsapulces lēmumu tika mainīti biedrības statūti, kā arī biedrības nosaukums - Latvijas Ainavu arhitektu asociācija (LAAA)

 

Par Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas, iepriekš Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības priekšsēdētājiem kopš dibināšanas bijuši: Jānis Lediņš (2013.-2016.), Daiga Veinberga (2010.-2013., 2005.-2007.), Anita Neilande (2007.-2010., 1999.-2005.) un Inese Grundule (1995.-1999.).

Kopš 2016. gada 26. februāra biedrības priekšsēdētāja ir Daiga Zigmunde.

 

Biedrības galvenie izvirzītie mērķi ir:

  • veicināt un attīstīt zināšanas, tehnisko lietpratību un atbildību ainavu arhitektūras profesionālajā darbībā;
  • pulcināt Latvijā strādājošos ainavu arhitektus, ainavu arhitektūras studentus un saistītās nozarēs strādājošus speciālistus, lai rosinātu, uzturētu un tālāk izkoptu Latvijas ainavu arhitektūras tradīcijas;
  • publicēt Latvijas ainavu arhitektūras sasniegumus un iestāties par speciālistu autortiesībām;
  • sadarboties ar citām organizācijām Latvijā un pasaulē.


LAAA darbojas saskaņā ar tās statūtiem.

BIEDRIEM