Nozīmīgākie darbi

2013.gads:

 • 27. kopsapulce – RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Rīgā. Konference „Ainavu veidošanas pētījumi Latvijā. Zinātne – prakse”. Par LAAB valdes priekšsēdētāju ievēl Jāni Lediņu /09.03.2013./

 

2012.gads:

 • Ainavu arhitektu kopa (dibināta 11.02.2011.) uzņemta EFLA /01.01.2012./
 • 25. kopsapulce - Ainavu arhitektūras forums, Rāmavas muižā./09.03.2012./
 • LAAB pārstāvji kā viesredaktori piedalās žurnāla „Latvijas Architektūra" Nr.100 (Jubilejas numura tēma: Zili, zaļi, sarkanā telpa) tapšanā./04.2012/
 • LAAB biedri kā mentori un dalībnieki piedalās Lielajā Talkā pagalmos Rīgā, Priekules novada Kalētu ciematā, Jelgavā, Ciblas novada Felicianovas ciematā, Madonā, Dobelē, Alūksnē un Rēzeknes novadā. /21.04.2012./
 • LAAB biedri piedalās radošās darbnīcas darbā par Esplanādes parka attīstību. Radošo darbnīcas organizētāji: nodibinājums Rīga 2014 sadarbībā ar Laikmetīgās Arhitektūras Informācijas centru, Urban Institute un Ideju institūtu. /15.06.2012./
 • LAAB biedri piedalās Latvijas Arhitektu savienības(LAS) organizētajās diskusijās par Rīgas domes izsludinātajiem „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsargzonas saglabāšanas un attīstības plāna” grozījumiem. /07.2012./
 • LAAB pārstāvis piedalās Latvijas Ainavu politikas izstrādes darba grupā. /no 07.2012./
 • LAAB biedri piedalās Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”  (vienošanās Nr. 2010/ 0274/ 1DP/ 1.2.1.1.1/ 10/IPIA/ VIAA/001) PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS NĀKOTNES IESPĒJAS ietvaros izveidotā Būvniecības nozares ekspertu padomē. /no 2011/
 • LAAB un Nodibinājums Rīga 2014 noslēdz sadarbības līgumu par LAAB projekta „Daudzstāvu dzīvojamo kvartālu pagalmu IZDZĪVOŠANAS KOMPLEKTS" īstenošanu. Aktivitātes paredzētas laika posmā no 2012. gada novembra līdz 2014. gada decembrim. /18.10.2012./
 • LAAB, pārstāvot Latvijas ainavu arhitektūras nozari ar 10 darbiem, piedalās pirmajā Baltijas ainavu arhitektūras izstādē „Sustainability in landscape architecture”, kuru starptautiskās konferences „Green architecture – innovative approaches” ietvaros rīko Viļņas Gediminas Tehniskā universitāte un Lietuvas ainavu arhitektu asociācija. /25.-26.10.2012./

 

2011.gads:

 • Atkārtota ārkārtas kopsapulce, Rīgā. Kopsapulcē tiek apstiprināta LAAB Statūtu jaunā redakcija LAAB Kopu nolikums un LAAB speciālistu sertificēšanas institūcijas nolikums. /12.01.2011./
 • LAAB sagatavotais projekta pieteikums „Daudzstāvu dzīvojamo kvartālu pagalmu IZDZĪVOŠANAS KOMPLEKTS" tiek iekļauts kopējā projekta „Rīga - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā" programmā. /02.02.2011./
 • 22. kopsapulce, Jelgavā. Tiek nodibināta Ainavu arhitektu kopa. /11.02.2011./
 • LAAB biedri piedalās Lielajā Talkā pagalmos Rīgā, Liepājā, Dobelē, Alūksnē un Rēzeknes novadā. /30.04.2011./
 • Pieredzes apmaiņas brauciens Igaunija - Helsinki (Somija). /05.-09.09.2011./
 • Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēti LAAB statūti (jaunā redakcija). /06.09.2011./
 • LAAB delegācija piedalās EFLAs kongresā Tallinā (Igaunija). /02.- 04.11.2011./
 • Biedrības pārstāvji regulāri (2x mēnesī) vada praktiskus seminārus topošajiem ainavu arhitektiem LLU, LIF.
 • LAAB pārstāvji kā viesredaktori piedalās žurnāla „Latvijas Architektūra" Nr.94(2/11) (tēma: Sapņu ainava) tapšanā.

 

2010.gads:

 • 19. kopsapulce, Rīgā. /20.01.2010./
 • 20. kopsapulce (atkārtotā), Rīgā. Par LAAB valdes priekšsēdētāju ievēl Daigu Veinbergu. /24.02.2010./
 • LAAB biedri piedalās Lielajā Talkā divos pagalmos Rīgā (Čiekurkalnā - Rusova ielā 2-8 un Ziepniekkalnā - Ozolciema ielā 44). /24.04.2010./
 • Sadarbībā ar Kokneses fondu rīkots izbraukuma seminārs/plenērs Likteņdārzā (Krievkalna salā Koknesē), sadarbības veicināšanai ar topošajiem ainavu arhitektiem. /12.-13.06.2010./
 • Apstiprināts Ainavu arhitekta profesijas standarts (18.08.2011. apstiprināts PINTSA, protokols Nr.6, Reģ. Nr.0457). /18.09.2010./
 • 1. ārkārtas kopsapulce, Rīgā. /08.12.2010./
 • Biedrības pārstāvji regulāri (2x mēnesī) vada praktiskus seminārus topošajiem ainavu arhitektiem LLU LIF.
 • LAAB pārstāvji kā viesredaktori piedalās žurnāla „Latvijas Architektūra" Nr.2(88)/10 (tēma: Urbānais dizains) tapšanā.

 

2009.gads:

 • 18.kopsapulce "Konkursi un plenēri", Rīgā. /04.03.2009./

 

2008.gads:

 • 16.kopsapulce Gulbenē un Alūksnē. "Eiropas kultūras mantojuma dienas 2007 - vēsturiskie dārzi un parki. Latvijas ainavu arhitektūras 2007.gada skates - konkursa darbu izstāde un uzvarētāju apbalvošana. /07.-08.03.2008./
 • 17.kopsapulce (atkārtotā). /01.04.2008./
 • Brauciens uz Kopenhāgenu, Malmi. /11.- 17.05.2008./

 

2007.gads:

 • 14.kopsapulce Liepājā. Kopsapulces tēma - krastmalu attīstības pieredze un iespējas pilsētvidē. /23.- 24.02.2007./
 • 15.kopsapulce (atkārtotā). Par biedrības prezidenti ievēl Anitu Neilandi. /03.2007./
 • Brauciens uz Beļģiju, Nīderlandi. /15. - 22.04.2007./

 

2006.gads:

 • 13.kopsapulce Pedvālē “Profesionālās darbības jomas un iespējas ainavas(vides) veidošanas procesos Latvijā” Apstādījumu projektu konkursa - skates darbu izstāde un uzvarētāju apbalvošana. /24.- 25.02.2006./
 • Brauciens Barselona un Ainavu arhitektūras biennāle. /23.-30.03.2006./
 • Brauciens Kuršu kāpa 2006.gada. /21.- 23.07.2006./
 • Brauciens Nirnberga, iedvesma nākotnei. /13.- 22.09.2006./
 • Seminārs “Barselona un ainava” Rīgā, laikmetīgās kultūras centrā “NOASS”. /27.09.2006./

 

2005.gads:

 • Rīgā, Arhitektu savienībā LAAB mājas lapas prezentācija, jauns logo dizains. /19.01.2005./
 • Projektu skate Rīgā, Arhitektu savienībā Apstādījumu projektu un realizāciju laika posmā no 2002.– 2004. gadam projektu konkursa – skates nomināciju labāko darbu apbalvošana. /28.01.2005./
 • 11.kopsapulce Bulduru dārzkopības tehnikumā (atskaišu – pārvēlēšanu) kopsapulce tiek slēgta kvoruma nenodrošināšanas dēļ. /08.03.2005./
 • 12.kopsapulce (atskaišu – pārvēlēšanu) par biedrības prezidenti ievēl Daigu Veinbergu. /08.03.2005./
 • Brauciens Minhene, BUGA dārzu izstāde /01.09.-05.09.2005. un 26.09.-30.09.2005./

 

2004.gads:

 • Projektu skate Rīgā, Arhitektu savienībā Apstādījumu projektu un realizāciju laika posmā no 2001. – 2003. gadam projektu konkursa – skates nomināciju labāko darbu apbalvošana. /16.01.2004./
 • 10.kopsapulce LLU LIF, Jelgavā “Rīgas dārzu un parku direktoram no 1918. – 1940. A. Zeidakam 130” 2004.gada septembris seminārs Ventspilī „Puķu prieki”. /04.03.2004./
 • Biedrības pārreģistrācija un jaunu statūtu izstrāde.

 

2003.gads:

 • 9.kopsapulce LLU pils aulā “Latvijas ainava ceļā uz Eiropas Savienību”. Pirmā apstādījumu projektu izstāde. Personāla sertifikācijas institūcijas apstiprināšana. Profesijas standarta apstiprināšana (parka dārznieks, ainavu tehniķis). /07.03.2003./
 • Starptautiska konference Rīgas domes sēžu zālē “Rīgas dārzu mākslas pamatlicējam G. F. Kūfaltam 150” KKF, Rīgas domes un Rīgas dārzu un parku finansiāls atbalsts - Darbu oriģinālu izstāde Rīgas dārzu direktora (1880. – 1914.) G.F. Kūfalta - Grāmatas atvēršana “G.F. Kūfaltam 150”. /12.09.2003./

 

2002.gads:

 • 8.kopsapulce LU Lielajā aulā (atskaišu – pārvēlēšanu) par biedrības prezidenti atkārtoti ievēl Anitu Neilandi. /06.03.2002./
 • IFLA 39.kongress, Latvija, Lietuva, Igaunija “Changes in the landscape”. /07.–14.10.2002./

 

2001.gads:

 • Izstāde Mencendorfa nama izstāžu zāle “Rīgas apstādījumi laika griežos”. /01.03.-01.04.2001./
 • 7.kopsapulce, LU Lielajā aulā, “Rīga - sagaidot tās 800”. /07.03.2001./
 • brauciens Igaunija, Tartu parki, Lahemaa Nacionālais parks Aino Aapoluu. /06.–08.07.2001./
 • Brauciens Potsdama, Buga dārzu izstāde. /29.07.–05.08.2001./

 

2000.gads:

 • 6.kopsapulce LU Lielajā aulā “Moderns un ekonomisks pagalms”. /02.03.2000./
 • Brauciens Viļņas un Kauņas dārzi un parki. Seminārs Viļņas Mākslas universitātē un atceres brīdis kapos, pieminot ainavu arhitektus Rūtu Ķišķi (1931. – 2000.) un Alfonu Ķišķi (1910.26. VIII - 1994.19.VI ). /18.-20.08.2000./
 • Rīgā, Arhitektu savienībā Ziemeļvalstu Ainavu arhitektu biedrību savienības valdes izbraukuma sanāksme Piedalās Baltijas valstu Ainavu arhitektu biedrību valdes. /25.- 27.09.2000./

 

1999.gads:

 • Brauciens Stokholmas un Upsalas dārzi un parki Mārīte Siliņa (Stokholmas pilsētplānošanas pārvalde, ainavu arhitekte). /03.- 09.07.1999./
 • Brauciens Tallinas dārzi un parki Aino Aaspoluu. /30.07.-01.08.1999./

 

1998.gads:

 • 4.kopsapulce LU Lielajā aulā “Ainavu arhitektūras specifika piekrastes apdzīvotās vietās”. /04.03.1998./
 • 5.kopsapulce LU Lielajā aulā (atskaišu – pārvēlēšanu) par biedrības prezidenti ievēl Anitu Neilandi. /25.11.1998./

 

1997.gads:

 • 3.kopsapulce, LU Lielajā aulā „Dārzu arhitektam Kārlim Baronam 85” Rīgā, arhitektu savienībā dārzu arhitektam K. Baronam 85.gadu jubilejas izstāde. /26.02.1997./
 • K. Barona pieminekļa atklāšana Raiņa kapos (pieminekļa autors I. Ranka). /05.06.1997./

 

1996.gads:

 • 2.kopsapulce, Bulduru Dārzkopības tehnikums. /28.02.1996./
 • LAAB iestājas Starptautiskajā ainavu arhitektu federācijā IFLA.
 • Tiek izveidots biedrības logo.
 • Vasaras brauciens - Somija, Peka Makkula (Helsinku pilsētas galvenais dārznieks).

 

1995.gads:

 • LAAB dibināšana Rīgā, Latviešu Biedrības nama Līgo zālē. Par biedrības prezidenti ievēl Inesi Grunduli. /15.11.1995./
 • Gada nogalē Biedrības reģistrācija un statūtu izstrāde.

BIEDRIEM