Pievienojies LAAB

LAAB ir sabiedriska organizācija, kura darbojas savu biedru interesēs. Ja Jūs vēlaties aktīvi darboties, ietekmēt ainavu arhitektūras attīstību, saņemt vērtīgu informāciju, tikties ar domubiedriem, Jums jākļūst par LAAB biedru. Tikai biedru aktivitātes un biedru nauda dod iespēju LAAB pastāvēt un īstenot nospraustos mērķus.


Par LAAB biedru var kļūt:

  • fiziskas personas - profesionāli ainavu arhitektūras nozaru speciālisti, studenti un pensionāri, kuriem ir vismaz divu LAAB biedru rekomendācijas;
  • juridiskas personas, kuras saimniecisko darbību veic ainavu arhitektūras, daiļdārzniecības un / vai dārzu būves jomā un atbilst LAAB kolektīvā biedra – juridiskās personas statusu NOLIKUMA 2.1.punkta prasībām.

 

Līdzdarboties Latvijas Ainavu arhitektūras biedrībā iespējams četros dažādos statusos:

  • Pilntiesīgs biedrs (skat. STATŪTOS) ar balss tiesībām;
  • Biedrs – atbalstītājs (NOLIKUMS) bez balss tiesībām;
  • Kolektīvs biedrs – juridiska persona (NOLIKUMS) ar balss tiesībām (1-5 balsis atkarībā no nodarbināto skaita uzņēmumā);
  • Goda biedrs (NOLIKUMS) ar balss tiesībām.

 

Kā kļūt par biedru:

1.  Izvēlies piemērotāko statusu (pilntiesīgs biedrs, biedrs – atbalstītājs, kolektīvs biedrs – juridiska persona) kādā vēlies iesaistīties LAAB darbībā.
2.  Aizpildi iesnieguma veidlapu

pilntiesīgs biedrs , biedrs - atbalstītājs

docIconWord,

kolektīvs biedrs - juridiska persona

docIconWord.
3.  Samaksā iestāšanos maksu 5,00 EUR un biedru naudu vienam gadam. Maksājumi veicami ar pārskaitījumu kontā:

Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība
Reģ. nr.: 40008012239
Swedbank, HABALV22,
Konts: LV33HABA0551031995552

4.  Iesniegumu kopā ar prasīto papildinformāciju un maksājumus apliecinošiem dokumentiem nodod LAAB valdes locekļiem pasākumu laikā vai nosūti pa pastu:

Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība
Torņa iela 11,
Rīga, LV-1050

5.  Tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas LAAB valde pieņems lēmumu, par kuru tiksiet informēts personīgi, un šie lēmumi ir lasāmi valdes sēžu protokolos.

6.  Negatīva lēmuma gadījumā nauda tiek atgriezta atpakaļ uz kontu.

Sīkāku informāciju skatīt LAAB statūtos.

 

Kā mainīt biedra statusu:

Katram biedram ir tiesības mainīt savu statusu ne biežāk kā reizi gadā.

Pilntiesīgs biedrs uz rakstiska iesnieguma pamata var iegūt biedra - atbalstītāja statusu un otrādi. Biedra naudas apjoms par kārtējo gadu maksājams atbilstoši biedra statusam.

Aizpildi biedra statusa maiņas iesnieguma veidlapu

docIconWord

un nodod LAAB valdes locekļiem pasākumu laikā vai sūti pa pastu:

Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība
Torņa iela 11,
Rīga, LV-1050

Tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc iesnieguma saņemšanas LAAB valde pieņems lēmumu, par biedra statusa maiņu, par kuru tiksi informēts personīgi, un šie lēmumi ir lasāmi valdes sēžu protokolos.


Biedra nauda:

  • pilntiesīgam biedram – – 36 EUR gadā (LAAB 31.kopsapulces lēmums, Protokols Nr.39/2017, 03.03.2017.)
  • biedram - atbalstītājam 12 EUR gadā (skat. Nolikuma 3.2.4.apakšpunktu)
  • Goda biedrs – atbrīvots no biedra naudas maksājumiem (skat. Nolikuma 3.1.4.apakšpunktu)

BIEDRIEM