Sertificējamās nozares

Ainavu arhitekts

Kompetences sertifikāta saņemšanai kā praktiskās darbības pierādījums sertificējamajā specialitātē jāiesniedz divi pretendenta un projekta vadītāja, parakstīti būvprojekti: ģenplāns, apstādījumu plāni, detaļzīmējumi, skices, fotogrāfijas u. c.(norādot projekta vadītāja apliecinātu pretendenta autorības procentu, ja darbs izstrādāts kolektīvā) un viena sertificēta ainavu arhitekta rekomendācija vai sertificēta ainavu arhitekta recenzēti projekti.

Ainavu arhitekta profesijas standarts


Ainavu tehniķis – projektētājs

Kompetences sertifikāta saņemšanai kā praktiskās darbības pierādījums sertificējamajā specialitātē jāiesniedz divi pretendenta parakstīti dārzu labiekārtošanas projekti apstādījumu plāni , detaļzīmējumi (norādot projekta vadītāja apliecinātu pretendenta autorības procentu, ja darbs izstrādāts kolektīvā), zīmējumus, skices, fotogrāfijas un viena sertificēta ainavu arhitekta rekomendācija vai sertificēta ainavu arhitekta recenzēti projekti.

Ainavu tehniķa profesijas standarts

 

Ainavu tehniķis – darbu vadītājs

Kompetences sertifikāta saņemšanai kā praktiskās darbības apliecinājums sertificējamā specialitātē jāiesniedz tiešā darbu vadītāja parakstīts saraksts par objektiem, kuros pretendents vadījis ainavas ierīkošanas darbus un kopijas no darba žurnāla vai citu juridisko personu izdotus pretendenta praksi apliecinošus dokumentus, sertificēta ainavu arhitektūras speciālista rekomendācija, fotogrāfijas un vēlamas pasūtītāju atsauksmes par pretendenta darbu, apliecība par zināšanu pārbaudi darba aizsardzībā.

Ainavu tehniķa profesijas standarts

 

Parka dārznieka

Kompetences sertifikāta saņemšanai kā praktiskās darbības pierādījums sertificējamajā specialitātē jāiesniedz pretendenta parakstīts savu darbu saraksts, ko apliecina darba devēji, sertificēta ainavu arhitektūras speciālista un tiešā darbu vadītāja rekomendācijas, fotogrāfijas, skices, kas apliecina pretendenta praksi, vēlamas pasūtītāju atsauksmes.

Parka dārznieka profesijas standarts

BIEDRIEM