LAAB Kopas

Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas LAAB teritoriālās un citas struktūrvienības. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LAAB regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina biedru kopsapulce.

BIEDRIEM