LAAA Kopas

Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas LAAA teritoriālās un citas struktūrvienības. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LAAA regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina biedru kopsapulce.

BIEDRIEM