Sertificētie speciālisti

Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības

kompetences atbilstības novērtēšanas komisijas

SERTIFICĒTIE SPECIĀLISTI

 

Sertifikāta Nr.

Vārds, uzvārds

Sertificētās jomas

Derīgs
līdzKontakti


018-2006

Avramenko Aļina
Ainavu arhitekte
08.08.2018
29168858

025-2007

Cauka Dace

Ainavu arhitekte
05.09.2018

26318928

045-2011

Čepanone Gunita

Ainavu arhitekte
30.03.2019

26187627

015-2006

Grīviņa Iveta

Ainavu arhitekte
08.08.2017
29116486
022-2007

Gāgane Gita

Ainavu arhitekte
02.05.2018
29401236

017-2006

Ņitavska Natālija

Ainavu arhitekte
08.08.2018
26442753

034-2008

Ozola-Ozoliņa Una

Ainavu arhitekte

22057575

020-2006

Rozentāle Ingūna

Ainavu arhitekte
17.11.2018

26416413

026-2007

Salzirne Žanete

Ainavu arhitekte
06.09.2018 29288949

016-2006

Zigmunde Daiga

Ainavu arhitekte

26522344

035-2009

Zaļā Linda

Ainavu arhitekte
24.03.2018 27404022

050-2012

 

Inga Langenfelde Ainavu arhitekte 30.03.2019
29777596

051-2012

 

Kristīne Cimermane
Ainavu arhitekte
29232229

056-2013

 

Helēna Gūtmane
Ainavu arhitekte 04.09.2018 29642688

057-2013

 

Ilze Rukšāne
Ainavu arhitekte 04.09.2018 29407747

058-2013

 

Ģirts Runis
Ainavu arhitekts 04.09.2018 26494758

059-2013

 

Ilze Draudiņa
Ainavu arhitekte 04.09.2018 26159585

060-2013

Inguna Meļķe

(bij. Rusiņa)

Ainavu arhitekte 04.09.2018 29106770

061-2017

 

Indra Ozoliņa Ainavu arhitekte 07.09.2018 29425653

062-2017

 

Sandra Sarkanbārde Ainavu arhitekte 07.09.2018 26310772

063-2017

 

Ieva Dimante Ainavu arhitekte 07.09.2018 26399613

064-2017

 

Māris Bušs Ainavu arhitekte 07.09.2018 26531693

065-2017

 

Evita Zavadska Ainavu arhitekte 07.09.2018 26145121
001-2004

Čaure Valda

Ainavu tehniķe-projektētāja  
11.02.2018
29242304

010-2005

Jonas Alise

Ainavu tehniķe- projektētāja
23.05.2018
29258267

031-2008

Ruta Tobiesa (bij.Keire)

Ainavu tehniķe- projektētāja
04.12.2018
26184286

033-2008

Ķirķe Rita

Ainavu tehniķe- projektētāja,
darbu vadītāja
04.12.2018

29425664

011-2005

Kreicums Māris

Ainavu tehniķis-darbu vadītājs
23.05.2018

29289890

029-2008

Kārklevalks Mārtiņš

Ainavu tehniķis-darbu vadītājs
26.05.2016

29474971

032-2008

Leiburgs Gvido

Ainavu tehniķis-darbu vadītājs
04.12.2018

29135557

027-2008

Lejniece Aija

Ainavu tehniķe-darbu vadītāja

26.05.2018

26450883

038-2009

Reinholde Inga

Ainavu tehniķe-darbu vadītāja
25.11.2017

26521335

019-2006

Sprudzāne Daiva

Ainavu tehniķe-darbu vadītāja
17.11.2018

26479639

036-2009

Vēveris Kaspars

Ainavu tehniķis-darbu vadītājs
24.03.2018
26525280

046-2011

Ilze Briede

(bij.Pauliņa)

Ainavu tehniķe-darbu vadītāja
29.03.2019 26429295

047-2011

Inese Hirša Ainavu tehniķe-darbu vadītāja
29.03.2018

29398333
048-2011

Guntars Apinis Ainavu tehniķis-darbu vadītājs
29.03.2016

29250271
049-2011

Kārlis Šternbergs Ainavu tehniķis-darbu vadītājs


29474931
052-2012 Aivars Blūms

Ainavu tehniķis-darbu vadītājs

30.03.2017

28389933


053-2012 Avita Jasliņa Ainavu tehniķe - darbu vadītāja 30.03.2017

29646004


037-2009

Birznieks Ansis

Ainavu tehniķis-darbu vadītājs; parka dārznieks
25.11.2018

29235928

043-2010

Šternbergs Mārtiņš

Ainavu tehniķis-darbu vadītājs, parka dārznieks
07.04.2019

29244329

002-2005

Kaškure Aija

Parka dārzniece         
11.02.2019

29277393

054-2012 Katrīna Cukure Parka dārzniece 30.03.2017

26322884

 

 

Ainavu arhitektūras nozarē strādājošie

arhitekti - LAAB biedri ar

LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBAS IZSNIEGTU ARHITEKTA SERTIFIKĀTU

 

Sertifikāta Nr.

Vārds, uzvārds

Sertificētās jomas

Kontakti

10-0361

Alsiņa Ilga                

Arhitekte

Specializācija: ainavu arhitektūra
7517125; 26318077

10-0064

Bērziņš Edgars

Arhitekts

Specializācija: teritoriju plānošana
67333089; 29137229

10-0910

Briķe Kristīna

Arhitekte

Specializācija: ainavu arhitektūra
29186773

10-0295 

Daugaviete Marta                        

Arhitekte

Specializācija: ainavu arhitektūra
26339522 

10-0088 

Grundule Inese

Arhitekte

Specializācija: ainavu arhitektūra,
29411064 

10-0694 

Janelis Ilze Māra

Arhitekte

Specializācija: ainavu arhitektūra, parku vēsturiskā izpēte
67626669 

10-0171

Lināre Gundega     

Arhitekte

Specializācija: ainavu arhitektūra
29406600 

10-0294 

Kotoviča  Tatjana     

Arhitekte

Specializācija: arhitektūras projektēšana ainavu arhitektūra
29243247 

10-0888

Veinberga Daiga                   

Arhitekte

Specializācija: ainavu arhitektūra
29277448 

10-0273

Ziemeļniece Aija                  

Arhitekte

Specializācija: teritoriju plānošana, arhitektūras projektēšana, ainavu arhitektūra
63020167 

BIEDRIEM