Studentu kopa

LAAB Studentu Kopa (turpmāk tekstā - Kopa) nav organizācija vai biedrība, bet ir tiešā nozīmē aktīvo studentu kopa, kura apvieno ainavu arhitektūras un radniecisko nozaru studentus, kuri ir ieinteresēti Latvijas ainavu arhitektūras attīstībā. Kopa uzsaka savu darbību 2010 gada sākumā pēc LLU LIF AAP studentu iniciatīvas un ar LAAB valdes…
Studentu kopas aktivitēm iespējams sekot LAABSK mājas lapā.

BIEDRIEM