Konkursi

Jau otro reizi Jelgavā: Dārza dizaina metu konkurss "Mans dārzs - mana pilsēta" http://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/aktivie-iepirkumi/817 Metus var iesniegt līdz 18.septembrim.
Žūrijas komisijas lēmumu un metu konkursa darbus skatīt pielikumā. 2016_CESIS_vienibas-laukums-protokols.pdf LAJ10.pdf LBC13.pdf TDS_99.pdf SLV16.pdf UNI999.pdf
Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir izsludinājusi iepirkumu:Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana objektā "Kalpaka laukuma pārbūve". Ar nolikumu var iepazīties šeit: http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi/buvprojekta-izstrade-un-autoruzraudzibas-veiksana-objekta-kalpaka-laukuma-parbuve-0
Cēsu novada pašvaldība izsludina metu konkursu "Vienības laukuma, Cēsīs, pārbūves ieceres izstrāde". Konkursa mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu publiskās ārtelpas un tās objektu izveidošanu Vienības laukumā, veidojot to kā unikālu pilsētvides objektu un radot augstas estētiskās kvalitātes pilsētas centrālo laukumu. Tajā jābūt prasmīgi iekļautiem īpašiem mākslinieciskiem, arhitektoniskiem un ainavas elementiem, kas…
Olaines novada pašvaldība izsludina atklātu ideju konkursu "Līdumu karjera pastaigas takas un atpūtas vietu izveides koncepcija" un līdz pat 15. septembrim aicina iesniegt skices, kā Līdumu karjera teritoriju padarīt pievilcīgāku tās apmeklētājiem. Skiču konkursa mērķis ir iegūt konceptuāli atbilstošāko, labāko un oriģinālāko ideju, kas ietvertu racionālus, drošus un praktiskus risinājumus…
Būsim pagodināti, ja piedalīsieties metu konkursos "Daudzdzīvokļu namu pagalmu atjaunošana Skultē" un "Daudzdzīvokļu namu pagalmu atjaunošana Jaunmārupē". Piedāvājumu var sagatavot gan vienam, gan abiem ciemiem. Konkursa mērķis ir uzlabot kopējo dzīves vidi ciemos, veidojot to iedzīvotājiem draudzīgu, patīkamu, harmonisku un mūsdienu laikmetam atbilstošu! Darbu iesniegšana līdz 20.06.2016. plkst.11.oo. Metu konkursa…
Aicinām piedalīties Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta organizētajā konkursā „Eiropas Padomes Ainavu balva” (turpmāk - konkurss), kas Latvijā tiek izsludināts ceturto reizi. Konkursa mērķis ir noteikt veiksmīgi īstenotus projektus/iniciatīvas ar reāli uztveramu ieguldījumu ainavu aizsardzībā, pārvaldībā un/vai plānošanā (piemēram, rekultivācijas, labiekārtojuma projekti, ar sabiedrības līdzdalību īstenoti ainavu plāni), kas kalpotu par piemēru…
Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina piedalīties Dārzu dizaina metu konkursā "VIDES MOZAĪKA". Papildus jau esošiem iecienītiem Jelgavas pilsētas ikgadējiem festivāliem, Jelgavas pašvaldība 2016. gadā pilsētas svētku ietvaros ir iecerējusi atklāt vēl Latvijā nebijušu un iespējams nākotnē ikgadēju tradīciju, kas veltīta DĀRZU DIZAINAM. Lai īstenotu meta konkursa MĒRĶI - iegūt individuālus, oriģinālus…
  Ozolnieku novada pašvaldība izsludinājusi skiču projektu konkursu parka izveidei Ozolnieku ciema teritorijā.   Informācija par konkursu pieejama pašvaldības mājas lapā: http://ozolnieki.lv/aktualitates/21-aktualitates-parvalde/3655-izsludinats-skicu-ideju-konkurss-atputas-parka-izveide.   Ar cieņu, Antra Pošeika Ozolnieku novada pašvaldības Attīstības plānošanas daļas vadītāja tālr. 66047857 www.ozolnieki.lv Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype
Daugavpils pilsētas dome izsludina atklātu skiču konkursu „ Daugavas labā krasta piekrastes teritoriju attīstības koncepcija” Daugavpils pilsētas Pilsētplānošanas un būvniecības departaments organizē atklātu skiču konkursu „ Daugavas labā krasta piekrastes teritoriju attīstības koncepcija” un lūdz pieteikties interesentus sniegt priekšlikumus publiskajai ārtelpai ar racionāliem, mūsdienīgiem un daudzfunkcionāliem risinājumiem Daugavas piekrastei Bruģu…

BIEDRIEM