Vai esat dzirdējuši par gaismcaurlaidīgo plākšņu jumta segumu?

vīrietis labo jumta karkasu

vīrietis labo jumta karkasu

Gaismcaurlaidīgās jumta seguma plāksnes ieguvušas atzinību daudzās at­tīstītās Eiropas valstīs, to vidū arī Skandi­nāvijas valstīs, bet Latvijā tās pagaidām vēl lieto maz. Šādu jumta segumu izmanto sabiedrisko un individuālo ēku, ka ari tikai atsevišķu ēkas daļu (terases, verandas u. tml.) pārsegšanai. Tām ir laba kvalitāte, liela stiprība un ilgizturība, estētisks izskats un ļoti vienkārša un parocīga montāžas tehnoloģija. Šāds jumta segums ir arī ļoti ērts ekspluatācijā: tas ir salizturīgs, var uzņemt lielu sniega un stipra vēja radi tu slodzi; tā materiāls ir ļoti gluds (tam no ķeras klāt netīrumi) un nemaina savu krā­su ultravioletā starojuma iedarbībā. Tas ir ļoti piemērots jumta segums visām tel­pām, kuras nepieciešams aizsargāt tikai no nokrišņiem un vēja, jo netraucē ieplūst telpā dienasgaismai.

Ja esat nonākuši situācijā, kad nepieciešams jumta remonts, iespējams gaismcaulaidīgo plākšņu jumta segums ir tieši tas, ko jūs meklējat.

Gaismcaurlaidīgās jumta seguma plāksnes izgatavo caurspīdīgas vai pien baltā krāsā, 1,5 mm biezas, 22 cm platas un 3-6 m garas (intervāls – 1 m). Caurspīdīgo plākšņu gaismcaurlaidība ir  75%, pienbalto – 42%. Šo plākšņu lietderīgais platums ir 20 cm, jo 2 cm plata josla divu blakusplākšņu savienojuma vietā pārklajas. Plāksnes ir ļoti vieglas: 1m liela jumta seguma masa ir aptuveni tikai 3 kg, līdz ar to 6 m garas plāksnes masa nepārsniedz 4 kg. Plāksnes var zāģēt ar rokas zāģi, tikai tam jābūt pēc iespējas smalkzobainākam (tad zāģējuma mala būs līdzenāka), turklāt uz zāģi nedrīkst spiest un zāģa plātne jātur aptuveni 45° leņķī prot zāģējamo plāksni.

Jāatzīmē, ka dažādu firmu ražoto gaismcaurlaidīgo jumta seguma plākšņu ģeometriskie izmēri, forma un fizikāli mehā­niskās īpašības var būt atšķirīgas.

Gaismcaurlaidīgās jumta seguma plāksnes var ieklāt ne tikai uz plakanam, bet arī uz liektām virsmām (minimālais liekuma rādiuss ir 80 cm), kā arī uz ļoti lēzeniem jumtiem  (minimālais  pieļaujamais jumta slīpums ir 2,5%, t. i., kritumam uz katru garuma metru jumta slīpuma virzienā jābūt ne mazākam par 2,5 cm). Ūdens necaurlaidību nodrošina oriģinālais un ļoti vienkāršais plākšņu savienojuma paņēmiens. Katrai plāksnei abās malās garenvirzienā izveidots cauruļveida izlocījums, kura diametrs vienas  plāksnes  malā  ir nedaudz mazāks, bet otrā – lielāks. Savie­nojot jumta segumā divas blakusplāksnes, lielākā diametra izlocījumu uzspiež mazā­kajam, izveidojot ūdensnecaurlaidīgu šuvi, turklāt plāksnes var montēt no apakšas vai augšas.

Pie latojuma plāksnes piestiprina ar speciāliem fiksatoriem, uzmaucot uz tiem tās plākšņu malas izlocījumu, kam ir ma­zākais diametrs. Fiksatorus, kas paredzē­ti plākšņu piestiprināšanai no apakšas, pienaglo vai pieskrūvē latu sānos, bet fik­satorus, kas paredzēti plākšņu piestiprinā­šanai no augšas, – latu augšpusē. Plast­masas fiksatoru piestiprināšanai var iz­mantot nerūsošās naglas vai skrūves, ku­ru diametrs nepārsniedz 3 mm. Fiksato­riem jāatrodas precīzi uz vienas taisnes, jo pretējā gadījumā jumta seguma plākšņu montāža būs ļoti sarežģīta, bet lielākas novirzes gadījumā tā var kļūt pat neiespē­jama. Tāpēc pirms fiksatoru piestiprināša­nas precīzi jāaizzīmē to atrašanās vietas, šim nolūkam nostiepjot auklu vai stiepli. Katra jumta seguma kvadrātmetra ieklā­šanai jāizmanto 10 fiksatori. Malējo plāk­šņu piestiprināšanai katras latas galā pie­stiprina speciāli šim nolūkam paredzētu fiksatoru.

Kores mezglā vispirms ar silikona mastiku abās tās pusēs pielīmē speciālas blīves, kuru profils atbilst gaismcaurlaidīgo plākšņu profilam. Pēc tam uz blīvēm liek kores metāla elementus, ko ar naglām piestiprina pie kores brusas. Ko­res elementus liek ar 10 cm pārlaidumu.

Fiksatorus, leņķīšus, blīves un citus gaismcaurlaidīgā jumta seguma plākšņu ieklāšanai nepieciešamos elementus un detaļas var iegādāties kopā ar jumta se­guma plāksnēm.

Ko katram vajadzētu zināt par finansēm?

apjucis cilvēciņš

Kādēļ zināšanas par finanšu jautājumiem ir netikai labas, bet nepieciešamas, par piemēru varu minēt – Latvijas iedzīvotāju nekustamo īpašumu darījumus, jeb ēnu ekonomikas klātbūtnes izjušanu darījumos. Jo vēl joprojām iedzīvotāji neapzinās līguma nopietnību un apņemas dažādus līgumus sastādīt paši, bet juridiskam zināšanām. Kamēr iedzīvotāji nesapratīs, ka juridiskās zināšanas ir nepieciešamas, netikai advokātiem,juristiem un tiesnešiem, bet gan mums visiem – slēdzot dažādus līgumus: darba pirkuma, dāvinājuma, īres un nomas līgumus u.c., veicot komercdarbību un pārstāvot savas intereses valsts un pašvaldības iestādēs, tikmēr negodprātība un savtīgums valstīs tikai augs. Viens no iemesliem šādai nezināšanai, ir likumu sistematizācijas.

‘’nomākšana’’ ar vispārinātiem juridiskiem terminiem, jo ja cilvēks nav studējis vai centies iedziļinājies tiesvedībā, tad daudzus normatīvos aktus un likumus viņš nevarēs izanalizēt un radīsies nepārprotamas neskaidrības un kļūdas sistemātiski atkārtosies. Valsts valdībai ir jārada pārliecība, ka juridiskās zināšanas dod varu, tikai jāprot šo varu izmantot. Arī es uzskatu, ka cilvēki kļūdas pieļauj tikai nezināšanas dēļ, tādēļ es piekrītu Finanšu minstra Jāņa Reira sacītajām, ka ‘’savu finanšu apsaimniekošanas prasmes, privāto uzkrājumu daudzveidības, jaunas ekonomiskās iniacitīvas – tās ir pārtikušas nākotnes garantijas. Šīm atziņām jāsasniedz arī skolas sols. Ikviens iedzīvotājs var būt finansiāli un ekonomiski aktīvs, ja viņam piemīt tāda kompetence kā finanšu pratība. Tā dzīves gaitā dažkārt ir nozīmīgāka par ienākumu līmeni un profesionālo kvalifikāciju’’. Un šeit neiet runa, par juridiskās izlītības iegūšanu, bet gan vienkāršu lietu izzināšanu un saprašanu. Tomēr, ja Jums galīgi nepadodas, ir iespējams arī vērsties pie zinātājiem konsultāciju veidā. Piemēram, kā viens no variantiem ir grāmatvedības birojs Rīgā, kas pēc mājaslapā (https://corsax.lv/) atrodamās informācijas piedāvā arī nodokļu konsultācijas. Iedzīvotājiem ir jāzin tikai tik, cik daudz viņi izmanto un domā izmantot, piemēram, informāciju par vienkāršākajiem finanšu pakalpojumiem – kontu apkalpošana, maksājuma, internetbankas lietošana, kredīti, ieguldījumi un apdrošināšanas pakalpojumi. Šie uzskaitīties pakalpojumi, pēdējo gadu desmitos Latvijā ir kļuvuši par masveidu pakalpojumiem, tie ir pieejami ikvienam iedzīvotājam.

Tādējādi katram pakalpojumu lietotājam būtu jābūt pamata līmeņa zināšanām – jāpārzina finanšu plānošana, jāorientējas piedāvāto pakalpojumu klāstā un jāizprot to iespējamais riska līmenis, drošības aspekti, jāspēj salīdzināt dažādus pakalpojumus, lai noteiktu piemērotākos individuālajām vajadzībām, finanšu pakalpojumu patērētāju tiesības un valsts garantiju sistēma jāpārzina tikpat labi kā personiskā atbildība un iespējamās sekas saistību neizpildes gadījumos. Vēl viens būtisks rādītājs juridisko zināšanu nepilnībai, ir biežās kļūdas līgumu rakstīšanā un dokumentu kārtošanā, iestādēs, kurās strādā cilvēki, kuriem nepārprotami būtu jauzņemas atbildība par nolaidību, jeb juridisko zināšanu trūkumu, dēļ kā rodas pārpratumi un arī zaudējumi, jo krāpnieki kuri pārzin shēmas un likumu kārtību, paļaujas uz šiem darbiniekiem, jo viņus viegli var apkrāpt. Un tieši šis ir viens no iemesliem, kādēļ daudzās iestādes trūkst darbinieku, jo vadība saprot, ka klientiem nedrīkst pretī nosēdināt cilvēku, kura juridiskās zināšanas ir ļoti vājas.

Zobu kopšana bērniem

bērns, kas intensīvi tīra zobus

Pareiza zobu un mutes dobuma higiēna ir svarīgākā sastāvdaļa, lai uzturētu zobus veselīgus un skaistus. Pienācīgas zobu kopšanas paradumi veidojas jau agrā vecumā, tāpēc ir tik būtiski iemācīties to pareizi darīt jau bērnībā. Kā palīdzēt bērnam iemācīties rūpēties par mutes dobuma higiēnu? Šajā rakstā jūs atradīsiet vairākus padomus. 

Jātīra jau pirmie zobi

Daudzi cilvēki nemaz nezina, taču kariess, zobakmens un stomatīts  var veidoties jau uz pašiem pirmajiem mazuļa zobiņiem. Tieši tāpēc ir tik svarīgi tos sākt tīrīt uzreiz pēc šķilšanās. Tam nolūkam var izmantot īpaši mīkstu zobu birsti, minimālu zobu pastas daudzumu vai vismaz salveti aplikuma noslaucīšanai.

Palīdziet bērnam tīrīt zobus

Arī tad, kad, jūsuprāt, bērns jau ir sasniedzis pietiekami apzinātu vecumu, lai tīrītu zobus pats, vienalga  tīriet zobus kopā ar bērnu. Arī vēlākos gados pārbaudiet, kā viņš ir ticis galā ar šo uzdevumu. Bērns diezgan vienkārši var palaist garām grūti pieejamas vietas, un tās palika neiztīrītas.

Padariet to par spēli 

Lai jūsu bērns vieglāk iemācītos, ka mutes dobuma higiēna ir svarīgs ieradums, parādiet labu zobu tīrīšanas piemēru. Tīriet zobus kopā ar viņu reizē. Ir iespējams arī iesaistīt to spēlē un sacensties, kurš labāk iztīrīs zobus.

Nopērciet skaistu zobu birsti

Lai motivētu bērnu tīrīt zobus, nopērciet viņam skaistu un krāsainu zobu birsti un zobu pastu interesantā iepakojumā. Tas padarīs zobu kopšanu aizraujošāku. Tāpat ir pieejami arī speciāli zobu tīrīšanas smilšu pulksteņi. Smiltis pilnībā izbirst pēc 3 minūtēm, kas arī ir optimāls laiks zobu tīrīšanai.

Regulāri jāapmeklē zobārsts

Lai zobi vienmēr būtu skaisti un veselīgi, vismaz reizi 6 mēnešos ir jāapmeklē zobārsta kabinets, piemēram, Dr. Jūlijas Katkevičas diennakts zobārstniecība. Tikai regulārās ārsta vizītes palīdzēs novērst mutes dobuma saslimšanas jau agrīnā stadijā. Neielaista kariesa ārstēšana ir krietni ātrāka un mazāk sāpīga. Tādā veidā jūs arī novērsīsiet bērna bailes no zobārsta, kuras parasti var negatīvi ietekmēt visu atlikušo dzīvi.

Tāpat arī 2 reizes gadā ir jāapmeklē higiēnista kabinets. Arsts higiēnists veiks profesionālu mutes dobuma higiēnu vietās, kur mājas apstākļos nav iespējams piekļūt ar zobu birsti vai zobu diegu.

Bērna zobu kopšana galvenokārt ir vecāku atbildība. Atceraties, ka tas, kādus mutes dobuma higiēnas paradumus jūs iemācīsies savam bērnam, pie tādiem viņš arī pieturēsies visu savu dzīvi. Rūpējoties par bērna zobiem jau no pirmajiem viņa dzīves mēnešiem, jūs nodrošināt viņam veselīgu un skaistu smaidu!

Kas man ir būtiskākais?

cilvēks veras zvaigznēs

cilvēks veras zvaigznēs

Mūsdienu steigā cilvēki bieži vien aizmirst par pašu būtiskāko šajā dzīvē. Mēs steidzamies pakaļ laikam, laimei un naudai, aizmirstot viens par otru.

Visi ir tik ļoti aizņemti, ka mēdz aizmirst pat par saviem vistuvākajiem cilvēkiem. Ierauti darba straumē, tie vairs netiek no tās laukā. Pēc katra, izdarītā darba, klāt nāk vēl un vēl jauni darbi. Cilvēki allaž cenšas atbrīvot laiku, lai izdarītu kaut ko nozīmīgu un vērtīgu priekš sevis, tomēr, jo vairāk tie cenšas, jo grūtāk ir atbrīvot to. Mans tēvs vienmēr ir teicis: “Ja, kaut ko patiesi no visas sirds vēlās, tad laiks nav šķērslis”. Es esmu pārliecināta, ka manam tēvam ir taisnība, taču daudzi apšauba mana tēva teikto.

Cilvēki domā, ka laiks vienmēr trūkst, tāpēc pirmajā vietā liek lietas, kas ir saistītas ar darbu un naudu, atstājot ģimeni, draugus un sevi pašu otrajā vietā. Tas nav pareizi, jo darbs vienmēr var pagaidīt, taču cilvēki nav mūžīgi. Uzskatu, ka, lai arī kādas, problēmas, apstākļi un darāmie darbi būtu, cilvēkiem vienmēr ir jābūt pirmajā vietā. Cilvēki ir tie, kas veido šo pasauli, tāpēc mums ir jāturas un jāatbalsta vienam otrs, un jāveido labāka pasaule kopīgiem spēkiem nevis cīnoties katram atsevišķi. Mums ir jācīnās vienam par otru, jāmīl, jāmotivē un jāciena vienam otru un pārējās lietas, lai notiek tā, kā tām, būtu jānotiek.

Neviens nespēj apstādināt laiku, pagriezt to atpakaļ vai, patīt uz priekšu, taču mēs varam šo, laiku pavadīt kopīgi priecājoties un baudot katru mirkli, kas mums ir dots. Mēs nespējam, paredzēt nākotni, taču spējam mainot tagadni, mainīt nākotni. Pasaule būtu daudzas reizes labāka, ja cilvēki nedzītos pakaļ nesasniedzamajam, bet dzītos pakaļ priekam, un, mīlestībai, kas ir par velti un visapkārt.

Ja katrs cilvēks atcerētos, ka laiks nav tas būtiskākais, bet pats būtiskākais ir cilvēks, tad pasaulē daudz lietas mainītos uz labo pusi. Cilvēki atcerētos viens par otru mazliet biežāk. Biežāk apciemotu vecākus, vecvecākus un draugus. Cilvēki vairāk laika veltītu vienkāršām un jaukām sarunām un mazāk domātu par laiku, kas tik ātriem soļiem skrien uz priekšu un nepārtraukti mainās.

Krūšu palielināšana un grūtniecība

sieviete bērna gaidībās

21.gadsimtā krūšu palielināšana ir kļuvusi īpaši populāra. Līdz ar strauju plastiskās ķirurģijas attīstību arī krūšu operācijas ir kļuvušas advancetākas, ātrākās un drošākas, turklāt operācijas rezultāts ir maksimāli dabisks. Pēc statistikas datiem pasaulē ar katru gadu krūšu palielināšanu veic vidēji par 2,7% biežāk. Nenoliedzami, procedūra ir ļoti populāra un droša. Taču vienalga rodas jautājums – ko der zināt par krūšu palielināšanu un grūtniecību?

Raksts tapis sadarbībā ar Dr. Zaržecka un Dr. Krūmiņa plastiskās ķirurģijas klīniku.

Vai krūšu palielināšana var veikt nedzemdejušas sievietes?

Atbilde ir jā. Krūšu palielināšana nekādā veidā neietekmē turpmākas grūtniecības, taču visbiežāk operācijas veic sievietes pēc dzemdībām. Tas ir izskaidrojams ar to, ka tieši jaunajām māmiņām ir lielāka nepieciešamība to darīt. Sievietei, kura nav dzemdējusi, krūtis vairāk saglabā savu dabīgo formu, taču dzemdējušām sievietēm pēc bērna barošanas ar krūti un iznēsāšanas krūtis mēdz noslīdēt un nozaudēto savu dabīgo tilpumu.

Vai operācija ietekmē fertilitāti?

Nē, krūšu palielināšana neietekmē sievietes spēju ieņemt bērnu. Tā ir pilnīgi droša procedūra un nekādā veidā neietekmē sievietes reproduktīvo veselību.

Kā operācija ietekmē barošanu ar krūti?

Operācijas laikā sievietei padusē, zem krūts vai ap krūtsgalu tiek veikt mazs grieziens, caur kuru implants tiek ievietots zem muskuļa. Muskulis atrodas salīdzinoši tālu no piena dziedzeriem, turklāt tos vēl atdala taukaudu slānis. Nav nekāda pamata uzskatīt, ka operācijas laikā varētu tikt aizskarts un traumēts piena dziedzeris. Tieši tāpēc var apgalvot, ka krūšu palielināšanas operācija nekādā veidā neietekmē sievietes spēju barot ar krūti.

Vai operāciju var taisīt pirms grūtniecības?

Jā, var. Taču, ja grūtniecība tiek plānota tuvākā laikā, ir ieteicams atlikt operāciju. Iemesls tam ir fakts, ka sievietei grūtniecība var iestāties pirms operācijas, pašai par to vēl nezinot. Gan pacientei, gan dakterim būs mierīgāk, ja grūtniecība tiks plānota vismaz neilgu laiku pēc operācijas.
Turklāt ir arī jāņem vērā, ka grūtniecība un barošana ar krūti var stipri ietekmēt krūšu formu, tvirtumu un ādas elastību. Tāpēc, ja operācija tika veikt pirms grūtniecības, pastāv iespēja, ka pēc bērna iznešanas to būs nepieciešams atjaunot.

Krūšu palielināšana ir pilnīgi droša ķirurģiska manipulācija gan dzemdējušām, gan arī nedzemdējušām sievietēm. Taču svarīgi atcerēties, ka visprecīzākus un tieši jums pielāgoties padomus par operāciju jums sniegs tikai plastiskais ķirurgs. Tāpēc, lai operācijas rezultāts neliktu jums vilties, izvēlaties labu un sertificētu plastisko ķirurga ar vairāku gadu pieredzi.

Ko nozīmē būt cilvēkam?

Dejojoū cilvēku siluets

Dejojošu cilvēku siluets

Cilvēks ir savdabīga būtne, kura raksturs un īpašības tiek atklāts domās, darbos. Būt cilvēkam nozīmē mācīties un kļūdīties, dzīve ir mācīšanās.

Nodzīvot dzīvi bez kļūdīšanās gandrīz nav iespējams, to pierāda Aivara Kļavja stāsts “Kāršu namiņa īpašniece un viņas dēls”. Galvenais varonis Ričards kļūdījās, pieņēma nepareizus lēmumus, cieta sekas. Ričards krita kārdinājumu varā- sāka lietot narkotikas, zaga un krāpās. Viņš nejuta vainas apziņu, bet drīzāk gandarījumu, jo parādu dēļ netika nogalināts. Arī manā dzīvē ir kārdinājumi, kuriem es turos pretim, bet ir daži, kuriem es pakļaujos. Es kļūdos, veidojot attiecības, komunicējot ar apkārtējiem, kā arī mācos no savām kļūdām, ko apstiprina latviešu sakāmvārds: “Mūžu dzīvo, mūžu mācies”. Kļūdīšanās virza mani sasniegt vēl neredzētas virsotnes kā lugā “Zelta zirgs”, kur Antiņš sasniedz “augsto tāli”. Kļūdīšanās un pieredze veido un attīsta personību.

“Augsto tāli” es varu sasniegt, man tikai vajag nedaudz pacietības un zināšanu, kā arī mērķa apziņu un darbasparu. Raiņa lugā “Zelta zirgs” Antiņam bija savs mērķis, kuru viņš sasniedza ar neatlaidību, kad grūtību dēļ nenovērsās no ceļa. Manu mērķu sasniegšanas ceļā stājas neapturami kārdinājumi, kas novirza mani no mērķa. Man ir dotības sasniegt visu, ko esmu iecerējis, bet vai man izdosies? Ir tikai jāuzveic slinkums. Pret to varu cīnīties tikai ar darbu, sirdslietu, ko es mīlu. Manas dzīves “augstā tāle” ir kļūt pat IT speciālistu, ko es uzskatu par visīstāko sapni, mērķi. Lai es varētu sasniegt pašu augstāko mērķi, man jāizjūt mīlestība, rūpes, apziņa pret savu darbu, kas apstiprinās arī Noras Ikstenas pasakā “Sudraba dārzs”. Mērķtiecība ir jāmācās visu dzīvi.

Sirdslietas var būt daudzas, bet patiesa, īsta mīlestība var būt tikai pret vienu cilvēku, nozari, darbu, gluži kā N. Ikstenas pasakā”Sudraba dārzs”. Dārzkopim bija tikai viena sirdslieta, kuru viņš darīja visu savu mūžu- bija dārznieks un radītajs. Arī man ir sava sirdslieta-dators, pie kura es varu atrasties no agra rīta, līdz vēlam vakaram kā dārzkopis dārzā. Aizraušanās var novirzīt no realitātes, likt aizmirst par apkārtējo pasauli un pārdzīvojumiem. Taču pārāk liela aizraušanās var būt kaitīga, dārzkopis bija aizrāvies ar sudraba ābeles radīšanu, neredzēja, ka viņa pasaule un mūža darbs-skaistais dārzs- nonīkst, dzenoties pēc pasaku vīzijas. Kolīdz es sapratu dārzkopja kļūdu, es zemapziņā secināju, ka sev atvēlēto laiku nedrīkst izšķiest, tas ir jānovērtē. Nedrīkst iegrimt savā pasaulē, kļūstot nerunīgs, noslēdzoties sevī, bet jāveido attiecības ar cilvēkiem apkārt. Zenta Mauriņa ir sacījusi: “Laipnība ir dvēseles mūzika.”

Būt cilvēkam ir smags pienākums, dzīvot nav viegli, ja apkārt ir kārdinājumi. Cilvēks visu mūžu mācās, un izglītošanās nebeidzas pat pēc augstskolas absolvēšanas. Laiku nedrīkst izšķiest, un ir arī jābūt tikai pašam.

Pāris rindas par F. Nīči (2. daļa)

domīgs modernais vīrietis

domīgs modernais vīrietis

Viens no Nīčes nozīmīgākajiem darbiem līdzās „Beyond Good and Evil” un „Antikrists” ir „Tā runāja Zaratustra”, kura nozīmīga daļa ir „Par trejādu pārvēršanos’’ – īss, bet pārdomu bagāts teksts, kurā galvenā doma tiek pausta caur trim dažādiem tēliem, kamieli, lauvu un bērnu, kas katrs iemieso citu gara pārvērtību stadiju.

Caur kamieļa tēlu Nīče mums stāsta; lai spētu apgāzt kādu ideju, vispirms tā kārtīgi jāiepazīst. Pieņemt svešas idejas par patiesām dažkārt nav viegli, taču tas jādara, lai pilnībā izprastu ideju avotu, kļūtu par daļu no tā. Kamielis ir disciplinēts, paklausīgs un paļāvīgs, viņš nedrīkst atteikties nest nastu, ja vēl nezin, kāpēc to dara.

Kad kamielis saprot, ka kalpo tikai citiem nevis sev un ir nostiprinājies garā, viņš zina – kaut kas ir jāmaina, un kļūst par lauvu, kas ir gatava stāties pretī savam apspiedējam un arī pati sev (jo ir kļuvusi par daļu no sava apspiedēja). Lauva apšauba visas iepriekš zināmās vērtības, tās pārbauda. Nīčes vārdiem „radīt sev brīvību jaunai radīšanai – to lauvas spēks iespēj”.

Savukārt, bērns ir jauns sākums, viņam ir doti visi līdzekļi, lai radītu jaunu pasauli, saglabājot cieņu pret veco, savu radītāju, pasauli, jo lauva ir atbrīvojusi garu no vecajiem uzskatiem. Nīče labi apzinās cilvēka zināšanu pieticīgo apmēru, ja jau gara augstāko attīstības stadiju pielīdzina bērna būtībai. Bērnu var uzskatīt arī par nevainības un tīrības simbolu. Nīče nenoliedz savu diletantismu uz „Pārcilvēka” fona, taču pielīdzinot sevi bērnam pauž savus labos nodomus, šis darbs sasaucas ar viņa iepriekš paustajām idejām darbā „Human, All Too Human”. Bērns ir cilvēcisks un patiess. Cilvēkam, lai tuvotos „pārcilvēka” būtībai, ir jādarbojas ne tikai savā, bet arī visas sabiedrības labā.

Pārdomas „Par trejādu pārvēršanos” ir nozīmīgs darbs Nīčes karjerā, jo tajā tiek paustas viņa divas galvenās idejas – vērtību pārvērtēšana un mācība par individuālismu. Lai arī Nīče daļēji noliedza tās idejas, viņš mainīja veidu, kā uztveram kristietības mācību -nemaz tik tālu no sākotnējām idejām viņš netika. Filozofs pievērsis uzmanību cilvēka fiziskās būtnes ciešajai saiknei ar sajūtu, vērtību pasauli, tādējādi izraisot plašāku interesi par cilvēka psihi.

Vai ir iespējams likvidēt hialuronskābi no palielinātām lūpām?

sieviete ar palielinātām lūpām

Mūsdienās pilnīgas un “sulīgas” lūpas tiek uzskatītas par vienu no galvenajām skaistuma pazīmēm. Daudzām sievietēm ir paveicies un formīgas lūpas viņām tika ar iedzimtības palīdzību, taču dažām sievietēm daba tās nav devusi. Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām šādās situācijās ir risinājums  – lūpu palielināšanas procedūras. Tās var veikt ar operācijas vai hialuronskābes injekciju palīdzību.

Kas ir lūpu palielināšana ar hialuronskābi?

Hialuronskābes filleri ir populārākais no lūpu palielināšanas veidiem. Pati hialuronskābe ir dabīga viela, kas atrodas katra cilvēka ķermenī. Tā ir pilnībā nekaitīga un pareizi veiktas injekcijas neizraisa nekādus blakusefektus. Mūsdienās daudzi speciālisti piedāvā šo procedūru, taču ir ļoti svarīgi procedūru veikt tikai sertificēta ārsta dermatologa vai plastiskā ķirurga kabinetā. Pretējā gadījumā gala rezultāts var stipri atšķirties no iecerētā. Lai arī hialuronskābe nav bīstama, neveiksmīga filleru injekcija var izskatīties neestētiski. Šādās situācijās arī ir risinājums. Un gadījumā, ja pacientu neapmierina filleru injekcijas rezultāts ir iespējams veikt “hialuronskābes izņemšanu”.

Kā atbrīvoties no hialuronskābes filleriem?

Gadījumā, ja pacients ir veicis lūpu palielināšanu pie neprofesionāla speciālista un viņu neapmierina procedūras rezultāts, to ir iespējams labot.

Ja lūpu palielināšana tika veikta ķirurģiskā ceļā, tad vēršoties pēc palīdzības pie plastiskā ķirurga, to var labot ar atkarotu lūpu formas korekcijas operāciju.

Neveiksmīgus hialuronskābes injekciju ir iespējams labot ar hialuronidāzes palīdzību. Hialuronidāzes injekciju sastāvā ir ferments, kurš šķel hialuronskābes. Ievadot to lūpā hialuronskābes filleri tiek likvidēti. Šāda veida injekcijas tiek izmantotas gadījumos, ja lūpu palielināšanas efekts neizskatās estētiski – palielinātas lūpas nav simetriskas vai tās ir pārāk lielas. Procedūras efekts ir redzams uzreiz. Turklāt to ir iespējams veikt jebkurā laikā, neatkarīgi no tā, kad tika injecēta hialuronskābe. Hialuronidāze spēj šķelt pat vairākus gadus vecus hialuronskābes atlikumus, un pilnībā atgriezt lūpām to dabisko izskatu.

Pāris rindas par F. Nīči (1. daļa)

Vīrietis uzposies svinībām

Nīčes prāt, cilvēks pats ir savas laimes kalējs. Viņš uzskatīja, ka ārējie apstākļi neietekmē cilvēku, kā cilvēka paša domas, no tā izriet; cilvēks gandrīz pats sev var būt Dievs. Viņš uzveļ lielu atbildību cilvēka pleciem. Nīčes uzskatus ietekmējis vācu filozofs Artūrs Šopenhauers, kurš apgalvojis, ka būt par cilvēku nav sevišķi baudāma pieredze ar, par to Nīče savas dzīves laikā pārliecinājies vairākkārt.

Šķiet, viņš tieši savu grūto dzīves apstākļu dēļ ir bijis spiests kļūt par filozofu – vispirms tēva nāve iedragā viņa ticību Dievam – kā gan Dievs var nepasargāt savu tik uzcītīgo kalpu -mācītāju. Pēcāk slimības, kas viņu pavadījušas jau kopš bērnības un daļējā invaliditāte. Arī mīlestībā Nīčem neesot veicies, tikai vienu vien reizi viņam bijušas īstenas jūtas pret kādu skolnieci, kas diženajā filozofā neesot bijusi ieinteresēta. Ja cilvēks nonāk grūtībās, tad viņam jāmeklē, kā no tām izķepuroties – parasti tas izdarāms ar citu cilvēku palīdzību, bet tā kā Nīče uzskatīja, ka viņam par labu nāk atrasties kopā tikai ar cilvēkiem, kas domā identiski, viņš lielāko dzīves laiku nerada saviem standartiem atbilstošu uzticības personu.

Nīče pats ticējis, ka Dievs viņam uzsūtījis visas cilvēces ciešanas, tāpēc meklējis spēku pats sevī un novērsies no Dievticības. Taču viņš skaidri apzinājās, ka dieva neesamība ir ar ko jāaizvieto. Viņa piedāvājums ir māksla, īpaši mūzika, un klasiskās grieķu filozofijas idejās balstīta mācība. Par savas filozofijas augstāko mērķi viņš izvirzīja tapšanu par ‘’pārcilvēku’’ (kas visādā ziņā ir līdzīgs Dievam), lai to sasniegtu, viņš attīstīja dažādas metodes, no kurām paraugu vēlāk ņēma psihoanalītiķis Zigmunds Freids.

Pirmkārt, Nīče izvirzīja pieņēmumu, ka brīvību iespējams sasniegt tikai bez Dieva, tā slēpjas cilvēka spēkā un neizsmeļamā labo īpašību pārpilnībā. Lūdzot Dievu cilvēks sevi pazemo un to Nīče saista ar absolūti nevēlamo – vājumu.